Større skrift: A A A

Endringer i offentlig tjenestepensjon!

Den 3. mars ble det enighet om ny offentlig tjenestepensjon, les mer om dette på www.parat24.com eller direkte her
Parat inviterer til medlemsforedrag om ny offentlig tjenestepensjon!
Invitasjonen gjelder alle som jobber i offentlig sektor og som har sin pensjon fra KLP, Statens Pensjonskasse og de ulike fylkeskommunale pensjonskassene.


Tid: 24. April 2018 - foredraget starter presis kl. 15:00
14:30 – ca. kl. 17:00 (enkel servering fra kl. 14:30 – 15:00)

Sted: Akrinn, Sverresgate 12/Teknologibygget, NTNU
https://www.ntnu.no/kart

Foredragsholder er: Andreas Grunde Rabben Moen, Advokat MNA
Arrangementet er gratis, men reise dekkes av den enkelte.

Påmelding HER

Eller via Parats kurskalender med ditt medlemsnummer og passord. Kontakt medlemsregisteret medlem@parat.com dersom du mangler medlemsnummer og passord for å logge inn på medlemsportalen.

Påmeldingsfrist: 8.april 2018

Velkommen til et lærerikt foredrag

Vennlig hilsen
Parat Region Midt
midt@parat.com

Andreas er fagansvarlig for pensjon i Parat, og er medlem i YS-pensjonsutvalg. Han har spesialisert seg innenfor trygderett, men jobber også med generelle arbeidsrettslige problemstillinger.
Andreas har jobbet i Parat siden 2008. Han har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og har skrevet masteroppgave om oppsigelse på grunn av sykdom.