Større skrift: A A A

Aktiviteter høsten 2017

For medlemmer og tillitsvalgte

Aktiviteter fra Parat Region Midt: 

7. september: Grunnopplæring Trinn 1 i Molde  
13. september: Grunnopplæring Trinn 1 i Trondheim
20. september: Grunnopplæring Trinn 1 på Steinkjer
25.-26. september: Tillitsvalgtkonferansen og Regionmøte
25. september (ettermiddag): Temadag: "Hva motiverer oss til IKKE å prestere?"
26. oktober: Temadag: "Omstilling - bli i jobben eller nye veivalg i karrieren?"
1.-3. november: Grunnopplæring Trinn 2 i Trondheim
24. november: Julelunsj på kontoret i Trondheim
9. desember: Førjulstur til Røros

For tillitsvalgte

20.09. Heldagssamling i Trondheim for tillitsvalgte i Parat NTNU

Tema for dagen er bl.a. evaluering av første halvår i ny organisasjon og hvordan medvirkning og medbestemmelse fungerer

 

Se også kurskalenderen til Parat: https://www.parat.com/Activity_Calendar.aspx?m=1010