Større skrift: A A A
Velg periode for utlisting av artikler

YS og Gjensidige med ny avtale

YS har tirsdag fornyet bank- og forsikringsavtalen med Gjensidige. De gode betingelsene i dagens avtale blir enda bedre de kommende årene. Avtalen trer i kraft 1. januar 2019 og har en varighet på seks år og utgjør 1,4 milliarder kroner i årlige forsikringsbetalinger.
 
27.11.2018

Lanserte Jobbveiviseren

Denne uka lanserte Parat den nye tjenesten "Jobbveiviseren" sammen med søsterforbundene Delta og Negotia.  Som fagforeninger hjelper vi deg med det som har med arbeidsforholdet ditt å gjøre, men vi vil også være din støttespiller på flere områder, sier Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud.
26.10.2018

Færre lar seg friste av tidligpensjon

De første årene etter pensjonsreformen var det en stor vekst i antallet alderspensjonister, nå viser ferske tall fra 2017 at utviklingen flater ut. – Pensjonsreformen har bidratt til høyere yrkesaktivitet, mener ekspert.
07.09.2018

Nytt nettverk i staten

Parat etablerer et eget nettverk for hovedtillitsvalgte i de største statlige medlemsgruppene. 
03.09.2018

Skjæggerud tar ikke gjenvalg som Parat-leder

Parats leder gjennom de ti siste årene, Hans-Erik Skjæggerud, har meddelt valgkomiteen i Parat at han ikke tar gjenvalg på landsmøtet i november. Parats hovedstyre har samtidig innstilt Skjæggerud som nestleder i YS.
 
29.08.2018

Finansdepartementet: Ingen evaluering av ABE-reformen

Regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE) ble iverksatt i statsbudsjettet for 2015, og har gitt statlige etater og virksomheter årlige budsjettkutt fra 0,5 til 0,8 prosent.  – Det pågår ingen evaluering, og det foreligger heller ingen planer om å evaluere reformen, sier Finansdepartementet til Parat24.

29.08.2018

Delmål nådd, eldre står lenger i arbeid

IA-avtalens delmål 3 er oppnådd. Målet om å øke avgangsalderen fra arbeidslivet innfris ett år foran skjema.  Det gir en gevinst for samfunnet på 40 milliarder kroner. Hvert år.

09.08.2018

Helsa viktigste årsak til at mange ikke er i jobb

Nær en halv million personer sto utenfor arbeidslivet ved årsskiftet. Dårlig helse er den viktigste årsaken, viser YS Arbeidslivsbarometer for 2018. Parat-medlem Lars Magnus Rime kjenner til problemet.
08.08.2018

Hva gjør du hvis du blir syk i ferien?

Det hender en blir syk selv om en har ferie. Hvilke rettigheter har du da? Her er det viktig at du skiller mellom sykdom som har oppstått før den avtalte ferien startet, og sykdom som oppstår mens du har ferie.
03.07.2018

Reiseregulativet: Dyrere å bruke egen bil i jobb

Kilometergodtgjørelsen settes ned, og satsene for kost og losji justeres noe opp. Det er noe av resultatet etter nemdbehandling av statens reiseregulativ. 
25.06.2018

En enda bedre arbeidshverdag

November 2018 er det igjen landsmøte i Parat, og Hovedstyret brukte det siste møtet før sommeren til å drøfte visjoner, verdier og politiske prinsipper for Parat inn i neste landsmøteperiode. – Det har preget debatten at det er en optimistisk og positiv kultur i organisasjonen. Det preger også vårt syn på arbeidslivet, og hva Parat kan bidra med for å skape enda bedre arbeidsplasser i fremtiden, sier leder i Parat Hans-Erik Skjæggerud.

15.06.2018

Varsling av kritikkverdige forhold

Hovedstyret i Parat vedtok onsdag nye varslingsrutiner for medlemmer og tillitsvalgte. Det har vært en bred organisatorisk prosess som har ført frem til nye retningslinjer, det borger for at vi skal kunne håndtere varsler om kritikkverdige forhold i organisasjonen på en betryggende måte, sier generalsekretær Trond R. Hole.

13.06.2018

Parat-seier i Høyesterett

Parat-medlem, Raymond Venås, fikk samme lønn som de fast ansatte, men vikarbyrået nekter å betale ham lønn i reisetiden. Nå har Høyesterett slått fast at innleide vikarer har krav på samme kompensasjon som det fast ansatte har. 
 
04.06.2018

Arbeidstiden gjelder uansett vær

Varmen fra Afrika slår inn over landet, det settes varmerekorder og det er allerede registrert flere tilfeller av tropenetter nå i mai. Du kan likevel ikke velge å gå hjem fra jobb, sier Paratadvokat.

31.05.2018

Vil begrense innleie

Ap vil sterkt begrense innleie i alle bransjer i hele Norge, og får støtte av KrF.
29.05.2018

Offentlig ansatte sier ja til ny tjenestepensjon

Medlemmene i YS, LO og Unio sier ja til ny tjenestepensjon for 800 000 offentlig ansatte. Leder for Parat, Hans-Erik Skjæggerud, sier vi fått en ny tjenestepensjon som er fleksibel og som støtter arbeidslinjen.
 
23.05.2018

Uravstemning om ny offentlig pensjon

Alle Parats medlemmer i staten, sammen med YS, Unio og LO, kan innen 15. mai, klokken 10.00 delta i uravstemningen om ny offentlig pensjon. Dersom det blir ja i alle forbundene, vil arbeidsministeren legge frem et nytt lovforslag for Stortinget.
 
23.04.2018

Referat fra det 81.ordinære årsmøte i Parat NTNU

Parat NTNU avholdt  det 81. ordinære årsmøte i  AKRINN, Sverres gate 12, Trondheim den 13.mars

42 stemmeberettigede medlemmer deltok. Referatet finnes her.

Anita Rosmæl sin presentasjon, finner du her

22.03.2018

Forslag til kandidater til Parat NTNUs styre

I år velges både hovedtillitsvalgt, ordinære styremedlemmer og varamedlemmer til styret i Parat NTNU.

Forslag til kandidater sendes valgkomiteens leder Ida Ranes.

 ida.ranes@ntnu.no

 Fristen for å komme med forslag er tirsdag 13. februar.

Valgkomiteens innstilling sendes alle medlemmer tre uker før årsmøte og valget gjennomføres to uker før årsmøte - dette i henhold til Parat NTNUs vedtekter § 5 pkt. 8. 

06.02.2018

Hvem fortjener å bli årets tillitsvalgt i Parat?

Det er igjen på tide å nominere kandidater til å motta prisen årets tillitsvalgt i Parat. Prisen deles ut under Parat-konferansen som blir arrangert på Gardermoen den 12. februar 2018. 

18.01.2018

Parat NTNU avholder årsmøte 13. mars 2018

Parat NTNU avholder det 81.ordinære årsmøte den 13.mars, klokken 13:30 - 15:45.

Årsmøtet finner sted  i Akrinn, rom U101. Sverres gate 12.

11.01.2018

Oppklaring om pensjon

Parat har lenge kjempet for å få innført «Individuell pensjonskonto», noe enkelte blander sammen med «Individuell pensjonssparing (IPS)», men som er to helt forskjellige ting. Her kommer en kort forklaring som, rydder opp i begrepene.
18.12.2017

Stortinget melder seg inn i Parat

Ikke Stortinget som institusjon, men et stort antall administrativt ansatte på Stortinget har bestemt seg for å melde seg inn i Parat. Styret som består av seks tillitsvalgte, representerer alle de ulike yrkesgruppene som har sitt arbeid i og rundt nasjonalforsamlingen.
29.11.2017

Parat mot strømmen

Organisasjonsgraden i Norge er fallende, men Parat opplever likevel en jevn tilstrømming av nye medlemmer. Bare siden 1. januar har antallet yrkesaktive medlemmer i Parat vokst med over to prosent. 
08.11.2017

Nye runder om offentlig pensjon

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) klør etter å komme i gang med nye forhandlinger om offentlig tjenestepensjon. Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud sier han er beredt til konstruktive forhandlinger. Nye samordningsregler er sendt på høring.
26.09.2017

Tilbakemeldinger på nye nettsider

Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger på våre nye nettsider, både ris og ros. Kom gjerne med forslag! Send disse på epost til hovedtillitsvalgt og ansvarlig redaktør Morten Mørch
07.08.2017

Partipolitisk uavhengig

Parat er partipolitisk uavhengig, og er en fagforening for alle. Vi er tilgjengelige for deg, og jobber for at du skal ha en trygg hverdag - og en bekymring mindre.
20.07.2017

Hvorfor være medlem

Våre tillitsvalgte og ansatte kan gi deg råd og bistand i saker som omhandler for eksempel:

  • Ansettelsesavtale
  • Arbeidstidsbestemmelser
  • Etter- og videreutdanning
  • Ferierettigheter
  • Lønnsutvikling
  • Medbestemmelse
  • Oppsigelsesvern
  • Permisjonsrettigheter

Et medlemskap i Parat er først og fremst en forsikring som sikrer at dine rettigheter blir ivaretatt på arbeidsplassen. Samtidig sørger fagforeningen din for at det blir forhandlet fram gode lønns- og arbeidsbetingelser.

Med stadig større fokus på endring, effektivitet og omstilling er det viktigere enn noen gang å ha en organisasjon i ryggen. Du vil også få tilgang til en rekke gunstige medlemstilbud innen for eksempel bank og forsikring. 

Dersom du er medlem i Parat, men ikke er omfattet av en tariffavtale, vil vi jobbe for å få opprettet en tariffavtale på arbeidsplassen. Rettigheter og goder som mange tar for gitt er ikke regulert i lov eller forskrift, men et resultat av tariffavtaler mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner. Norge har tradisjonelt hatt en høy grad av organisering og den beste forsikringen mot dårligere rettigheter i fremtiden er at flest mulig fortsatt ønsker å organisere seg. 

Parat er din forsikring i arbeidslivet. 

Meld deg inn her! 

 Se flere relaterte artikler på Parat.com

20.07.2017